skip to Main Content
Heeft u vragen? Bel 010 414 0257

Verruiming vrijstelling schenkbelasting: € 100.000 belastingvrij schenken

Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde vrijstelling voor de schenkbelasting. Vanaf dan mag iedereen van een familielid of van een derde vrij van schenkbelasting een schenking ontvangen van maximaal € 100.000, mits deze wordt aangewend voor de eigen woning.

Back To Top