skip to Main Content
Heeft u vragen? Bel 010 414 0257

Stamrecht BV afgeschaft?

Op prinsjesdag 2013 is bekend gemaakt dat de stamrechtvrijstelling vervalt. Het gevolg hiervan is dat alle onder de stamrechtvrijstelling vallende stamrechten zonder heffing van revisierente kunnen worden uitgekeerd. Anders gezegd: U kunt nu aan het geld in uw stamrecht BV komen zonder fiscale boetes. Het betreft alleen stamrechten die zijn ontstaan door het afstorten van een gouden handdruk of ontslagvergoeding. Om belastingplichtigen een impuls te geven om tot uitkering over te gaan, wordt in het wetsvoorstel opgenomen dat als de aanspraak in 2014 ineens wordt uitgekeerd slechts 80% van de uitkering in de heffing wordt betrokken.

Back To Top