skip to Main Content
Heeft u vragen? Bel 010 414 0257

De belastingwet kent vele faciliteiten om de overdracht van ondernemingen zonder fiscale hindernissen te laten plaats vinden. Hiervan wordt in de praktijk weinig gebruik gemaakt. Door tijdig de juiste ondernemingsstructuur op te zetten en door de juiste handelingen te verrichten kan onnodige fiscale schade voorkomen worden.

Back To Top