skip to Main Content
Heeft u vragen? Bel 010 414 0257

Rekening courant DGA. Aflossen?

Aflossingsverplichting rekening courant DGA Door te lenen van de eigen vennootschap kunnen ab-houders belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen. In bepaalde situaties zelfs afstellen. Het toezicht door de Belastingdienst op leningen van de eigen vennootschap aan de ab-houders is zeer…

Lees meer

Pensioen in eigen beheer vanaf 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 2017 (update mei 2017). 1      Aanleiding tot wijziging. De wetgeving inzake pensioen in eigen beheer is met ingang van 1 april 2017 compleet gewijzigd. Het is niet langer mogelijk om in de eigen B.V. een…

Lees meer

Bedrijfsopvolging/ aandelen BV

  1      Inleiding. In dit hoofdstuk wordt aangegeven waar de eigenaar van een B.V. die een onderneming exploiteert  mee te maken krijgt als de aandelen van de B.V. worden overgedragen. Het gaat dan om inkomstenbelasting , vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, omzetbelasting en…

Lees meer

Elektronische publicatieplicht voor de ANBI

Op 1 januari 2014 treedt nieuwe regelgeving in werking omtrent de elektronische publicatieplicht voor ANBI’s. Op 16 juli 2013 is de definitieve regelgeving gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is de volgende. Om de ANBI-status te behouden, is het voor u van…

Lees meer

Stamrecht BV afgeschaft?

Op prinsjesdag 2013 is bekend gemaakt dat de stamrechtvrijstelling vervalt. Het gevolg hiervan is dat alle onder de stamrechtvrijstelling vallende stamrechten zonder heffing van revisierente kunnen worden uitgekeerd. Anders gezegd: U kunt nu aan het geld in uw stamrecht BV…

Lees meer
Back To Top