skip to Main Content
Heeft u vragen? Bel 010 414 0257

Bedrijfsopvolging/ aandelen BV

  1      Inleiding. In dit hoofdstuk wordt aangegeven waar de eigenaar van een B.V. die een onderneming exploiteert  mee te maken krijgt als de aandelen van de B.V. worden overgedragen. Het gaat dan om inkomstenbelasting , vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, omzetbelasting en…

Lees meer

Elektronische publicatieplicht voor de ANBI

Op 1 januari 2014 treedt nieuwe regelgeving in werking omtrent de elektronische publicatieplicht voor ANBI’s. Op 16 juli 2013 is de definitieve regelgeving gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is de volgende. Om de ANBI-status te behouden, is het voor u van…

Lees meer

Stamrecht BV afgeschaft?

Op prinsjesdag 2013 is bekend gemaakt dat de stamrechtvrijstelling vervalt. Het gevolg hiervan is dat alle onder de stamrechtvrijstelling vallende stamrechten zonder heffing van revisierente kunnen worden uitgekeerd. Anders gezegd: U kunt nu aan het geld in uw stamrecht BV…

Lees meer
Back To Top