skip to Main Content
Heeft u vragen? Bel 010 414 0257

Rekening courant DGA. Aflossen?

Aflossingsverplichting rekening courant DGA Door te lenen van de eigen vennootschap kunnen ab-houders belastingheffing in box 2 langdurig uitstellen. In bepaalde situaties zelfs afstellen. Het toezicht door de Belastingdienst op leningen van de eigen vennootschap aan de ab-houders is zeer…

Lees meer
Back To Top